"Reduction of railway noise is a key issue for the growth of both passenger and freight rail transport!"

Projects   Silent Track

Clients:
  • ECRL Sydney Australia

Acquirering project en begeleiding installatie Silent Track® voor RailCorp, Sydney Australië

ECRL Parramatta Rail Link, Sydney Australië

De Parramatta Rail Link is een metro verbinding tussen de wijken Chatswood en Epping in het noorden van Sydney. RailCorp is de railinfrabeheerder die het gehele netwerk van de stad Sydney exploiteert. De lijn verbindt de twee wijken door middel van twee tunnelbuizen waarin elk één spoorbaan is gebouwd. Het is een project van ruim $ 2 biljoen waarvan de bouw in 2002 is gestart. Tijdens de eerste testritten bleek er in de voertuigen een veel te hoog geluidniveau te ontstaan, met name veroorzaakt door het wiel/railcontact. Na testen met verschillende geluid reducerende producten heeft RailCorp besloten een extra pakket aan geluidmaatregelen door te voeren om het probleem op te lossen. Naast het plaatsen van geluidisolerend materiaal op de tunnelwand bleek de installatie van Silent Track® Tuned Rail Dampers (type AS60) zeer effectief. Het geluid in de voertuigen nam door de installatie van deze raildempers met minimaal 4 tot 5 dB af! Om de installatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft RailCorp de installatie aan een plaatselijke aannemer UGL uitbesteed. Zowel de technische ondersteuning als de eindinspectie is door Uuden bv onder het label van Van der Worp uitgevoerd.

Begeleiding installatie en inspectie

De beide tunnelbuizen zijn elk bijna 13 kilometer lang en in het totaal moest er 17,9 kilometer raildempers worden aangebracht. Besloten is om in de reguliere nachtelijke buitendienststelling met 4 ploegen -vanuit iedere kant van de tunnel 2 ploegen- naar elkaar toe te werken. Samen met UGL is er gekozen voor het bouwen van 4 speciale units die de akoestische contactpasta aan konden brengen. De kennis opgedaan bij projecten in Nederland werkte hier in het voordeel. De aanvoer van de materialen gebeurde met behulp van een viertal wiel/railvoertuigen met een grote laadcapaciteit. Door het optimale logistieke plan is de installatie succesvol verlopen en ruim binnen de opgegeven tijd. Na de installatie is er tevens een uitgebreide opleverinspectie uitgevoerd. Voor zowel UGL, RailCorp en TataSteel was de opdracht zeer geslaagd.