"Aansluiting bij de verwachting van de opdrachtgever wat betreft kwaliteit en prijs, bepaald het succes van een dienstverlenende organisatie."

Management & Consultancy

Clients:

MEV Nederland bv

Herstructurering na faillissement en doorstart van de onderneming MEV Nederland bv.

Samen met de operationele directeur het gehele bedrijfsproces doorgelicht. De nadruk lag hierbij op de financiële processen, kostprijsberekeningen en (verkoop)strategie. Zowel uitbreiding van het personeel als de opdrachtgeversportefeuille waren aan de orde. Naast een focus op kosten en kwaliteit is er tevens gekozen voor een uitbreiding van het dienstenpakket. Op deze manier is het mogelijk om alles in één hand te houden en de opdrachtgever een totaalconcept aan te bieden.

MEV Nederland is een dienstverlener voor de goederensector en heeft zusterondernemingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. MEV levert Machinisten, Rangeerders en Wagenmeesters voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen Europa. Daarnaast de certificering bij ILT voor buitenlandse ondernemingen en een 24/7 ProcesManagement voor de planning en bijsturing.

Resultaat na anderhalf jaar is een verdrievoudiging van de omzet. En met een kleine 35 man personeel behoort MEV Nederland op dit moment tot de middelgrote spelers in Nederland.

MEV Nederland BV maakt ondertussen deel uit van TEX Holding AG in Zwitserland die met een omzet van 120m€ diensten, advies, opleidingen en werkzaamheden in en voor het spoor uitvoert. Focus in de landen, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland/Belgie.

Voor meer informatie zie : www.tex-holding.com