"For every action, there is an equal and opposite reaction." Sir Isaac Newton

Management & Consultancy

Clients:

Proces Manager voor het project Sporen in Arnhem voor de Gemeente Arnhem

Proces Management en advisering binnen het project Sporen in Arnhem

Sporen in Arnhem is één van de grote infrastructurele projecten van ProRail, Doel van het project is de capaciteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sporen rond station Arnhem te vergroten. Op deze manier speelt ProRail in op de verwachte groei van het aantal reizigers in de nabije toekomst. In de aanloop naar de daadwerkelijke werkzaamheden dienden de belangen van zowel ProRail, de Gemeente Arnhem als de omwonenden op een juiste wijze te worden afgewogen.

Voor zowel de Gemeente Arnhem als de omwonenden waren de aspecten geluid & trillingen, fijnstof en gevaarlijke stoffen in de nieuwe situatie een zorgpunt. Dit mede door de te verwachte toename van het treinverkeer.

Als Procesmanager de spil geweest tijdens alle onderhandelingen voorafgaand aan het project. Daarnaast in samenwerking met Arcadis advies gegeven omtrent de door ProRail voorgetselde maatregelen en inzicht in aanvullende geadviseerd. Hieruit is na een beroepsprocedure bij de Raad van State door ProRail een aanvullend pakket maatregelen aan zowel de Gemeente Arnhem als de bewoners aangeboden.